wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin2

Dodatkowe opcje przeglądania

Kategorie

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego PolskiArborysta.pl


Spis treści:

1) Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą

2) Dane rejestracyjne firmy

3) Adres przedsiębiorstwa

4) Adres do reklamacji

5) Kontakt

6) Ceny

7) Proces zamawiania i realizacji zlecenia

8) Termin realizacji

9) Gwarancja

10) Opis procedury reklamacji 

11) Prawo odstąpienia od umowy

12) Koszt zwrotu / wymiany rzeczy

13) Brak możliwości odstąpienia od umowy

14) Zakres odpowiedzialności


1) Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą :

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Kluczbork.


2) Dane rejestracyjne firmy :

Polski Arborysta Mateusz Sahs,

ul. Prusa 12, 46-203 Kluczbork,

NIP: 751-177-43-96, Regon: 362219212 .


3) Adres przedsiębiorstwa :

Polski Arborysta Mateusz Sahs,

ul. Prusa 12, 46-203 Kluczbork


4) Adres do reklamacji :

Polski Arborysta Mateusz Sahs,

ul. Prusa 12, 46-203 Kluczbork


5) Kontakt :


Podczas realizacji zamówienia sklep będzie kontaktował się z kupującym poprzez e-mail oraz telefonicznie.


Klient może się kontaktować z sprzedawcą telefonicznie lub mailowo:


tel. 535 398 398 (sieć Orange) - koszt połączeń według taryfy operatora.

E-mail: handlowy@polskiarborysta.pl


6) Ceny:

Wszystkie ceny podane w opisach sprzedawanych przedmiotów, usług są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Do każdej sprzedaży wystawiany jest paragon lub faktura VAT.


7) Proces zamawiania i realizacji zlecenia:


- Klient składa zamówienie zgodnie z procedurami obowiązującymi w serwisie internetowym za pośrednictwem którego dokonuje zakupu.

-Klienta dokonując zakupu w sklepie internetowym otrzymuje indywidualny numer zamówienia

- Przy składaniu zamówienia poprzez sklep internetowy - Prawidłowość złożonego zamówienia potwierdza drogą e-mail pracownik sklepu.

Przy składaniu zamówienia drogą mailową - Informacja o poprawności i przyjęciu zamówienia do realizacji dokumentowana jest wysłaniem e-maila z fakturą proforma.

W momencie zaksięgowania wpłaty dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy sklepem a klientem oraz wystawienia faktury ( na podstawie proformy).

Innym przypadkiem jest złożone zamówienie przez stałego klienta który otrzymuje fakturę z terminem płatności.


- Sklep nie dokonuje zmian w zamówieniu klienta bez jego zgody. W sprawie zmian w zamówieniu kontaktujemy się z klientem telefonicznie lub mailowo. Klient opłacając fakturę automatycznie akceptuje nasze warunki oraz zmiany wprowadzone w zamówienie złożonym przez panel sklepu lub drogą e-mail.

- Sklep zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z wystawioną fakturą oraz ma obowiązek aby w paczce znalazła się odpowiednia ilość zamówionych towarów w stanie nowym bez wad.

- Zamówienie złożone przez panel sklepu i nie opłacone w ciągu 14dni kalendarzowych, zostaje usunięte z systemu.


8) Termin realizacji:

-Terminy są podawane w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.


- Termin realizacji podawany w treści sprzedawanej usługi lub podawany drogą e-mail (ten podany drogą e-mail jest terminem wiążącym) liczony jest od momentu poprawnego złożenia zamówienia, czyli od momentu dostarczenia przez klienta potwierdzenia przelewu lub zaksięgowania go przez bank. Termin realizacji podawany w opisie przedmiotu nie uwzględnia czasu dostawy przez kuriera.

- W przypadkach gdy do zrealizowania zlecenia konieczne jest wykonanie prac przygotowawczych lub adaptacyjnych (np. opracowanie i akceptacja indywidualnej wyceny, przygotowanie proformy lub innych prac niezbędnych do realizacji) obowiązującym terminem realizacji zamówienia pozostaje zawsze informacja przygotowana i przekazana przez pracownika drogą telefoniczną bądź e-mailową.

- Termin realizacji zamówienia lub jednej z jego pozycji może być niedotrzymany ze strony sklepu w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria, choroba, brak prądu). W takim przypadku Klient jest o tym fakcie informowany drogą telefoniczną lub e-mail, wtedy też ustalamy z klientem nowy termin dostawy lub w przypadku rezygnacji klienta z usługi zwracamy przed płaconą kwotę w najkrótszym możliwym czasie.

- Czas realizacji zlecenia nie obejmuje czasu dostawy przez kuriera lub innego wybranego przewoźnika.

9) Gwarancja:


Zgodnie z Polskim prawem klient otrzymuje 2 lata gwarancji na zakupiony produkt. Gwarancja dotyczy produktów na które klient posiada dowód zakupu.

Gwarancja nie obejmuje artykułów które uległy zużyciu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za werdykt producenta w sprawie przyjętych towarów do reklamacji.


10) Opis procedury reklamacji :


Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem handlowy@polskiarborysta.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.


Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

-imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

-datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

-przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

-wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.


Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


11) Prawo odstąpienia od umowy:


W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności oprócz poniesionych kosztów dostawy. Nie dotyczy to  wykonywania dóbr według indywidualnych wskazań klienta - pkt.13 regulaminu, a także przedsiębiorców (zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego za konsumenta uznaje się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). Wyjątkiem są indywidualne ustalenia z Kupującym.

Aby odstąpić od umowy należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e mail: handlowy@polskiarborysta.pl .

Przesyłkę należy nadać na adres: 

Polski Arborysta Mateusz Sahs,

ul. Prusa 12, 46-203 Kluczbork


12) Koszt zwrotu / wymiany rzeczy:

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru przez klienta.

Jeżeli klient wystąpił o wymianę produktu na inny model jest zobowiązany pokryć wszelkie koszta dostawy i pakowania bez względu na obowiązujące promocje gdyż procedura wymiany nie podlega pod kolejne zamówienie tylko pod proces reklamacyjny.


13) Brak możliwości odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


14) Zakres odpowiedzialności:
Odpowiedzialność za wady, braki sprzedawanych towarów i usług oraz niedotrzymane terminy realizacji ponosimy wyłącznie do ich oferowanej wartości.


Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Przejdź do strony głównej

Producenci

 • 3M
 • Aliens
 • ArbPro
 • ARS
 • ART
 • Berger
 • Camp safety
 • Cedrus
 • Climbing Technology
 • Cobra
 • Consorte
 • Courant
 • Delta Plus
 • Distel
 • DMM
 • Eckla
 • Edelrid
 • Eko-Trek
 • English Braids
 • FÖRST
 • FRANCITAL
 • FTC Play with Gravity
 • GEFA
 • Gilmonte
 • Gleistein
 • Harken
 • ISC
 • JMP Inter
 • KASK
 • Kong
 • Lhotse
 • Lifesystems
 • LIROS
 • MSA SORDIN
 • New England
 • Notch
 • OCUN
 • Oregon
 • Patzer
 • Peltor
 • Petzl
 • Pfanner
 • PolArb
 • PolskiArborysta
 • Protekt
 • ROCK EMPIRE
 • SCARPA
 • Silky
 • Simarghu
 • SingingRock
 • SIP® Protection
 • SKYLOTEC
 • Stein
 • TAZ
 • Tendon
 • Teufelberger
 • Tree up
 • Weaver
 • Wolf Garten
 • Yale
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl